يکي از مزاياي مهم کشت زير پوشش پلاستيک، جلوگيري از رشد علف هاي هرز مي باشد. حال اگر در اين روش جهت آبياري از سيستم قطره اي استفاده شود، رطوبت به ميزان کافي زير پلاستيک جمع شده و علاوه بر کاهش چشمگير مصرف آب، شاهد افزايش محصول خواهيم بود. از طرفي صيفي جات همواره يکي از محصولاتي بوده که عمليات کشت آن زحمات زيادي را براي کشاورزان داشته است. لذا اين شرکت در سال 1389 و براي نخستين مرتبه در ايران موفق به ساخت دستگاه بذرکار پلاستيک کش صيفي جات شد. از مزاياي اين دستگاه مي توان به موارد زير اشاره کرد:

  • انجام 4 عمليات ايجاد پشته، کشت، نصب نوار آبياري و پهن کردن پلاستيک روي پشته
  • صرفه جويي محسوس در وقت و نيروي انساني
  • صرفه جويي در مصرف آب و بذر
  • قابليت حذف واحد کارنده جهت تراکتورهاي 4 سيلندر
  • داراي تاييديه از سازمان جهاد کشاورزي