بذرکار کودکار پنوماتیک غلات و ریزدانه SFPU3

براي نخسين مرتبه در کشور، دستگاه 36 رديفه بذرکار کودکار چند منظوره مدل SFPU-3 توسط متخصصان شرکت طراحي و پس از پشت سر گذاشن آزمون هاي مزرعه اي، در سال 1396 به خط توليد اضافه گرديد. علاوه بر حفظ ويژگي هاي کلي مدل SPU-3، کارنده هاي اين دستگاه از نوع شيار باز کن کفشکي بوده که 24 کارنده مختص بذر و 12 کارنده بطور مستقل جهت کشت کود مي باشند که اين ويژگي باعث مي شود هر رديف کود دقيقاً بين 2 رديف بذر و زير بذر کشت شده و منجر به مطلوب ترين آرايش و نظم کشت شود.

ابعاد (متر) 2*3*2.15
وزن (کيلوگرم) 540
گنجايش مخزن بذر (کيلوگرم) 450
گنجايش مخزن کود (کيلوگرم) 180
عرض کار(متر) 3
سرعت کار( کيلومتردر ساعت) 5-12

سيستم موزع:

 • توزيع بذر از 400 گرم تا 400 کيلوگرم در هکتار به صورت يکنواخت براي انواع بذور ريز و درشت دانه
 • موزع مرکزي استوانه اي شياردار طرح آکورد
 • موزع کود: استوانه اي شيار دار
 • صرفه جويي 30 الي 40 درصدي در مصرف بذر
 • طراحی منحصربفرد موزع که منجر به تغییر عمق شیارهای موزع بذر می شود، دستگاه را از نصب مخزن اضافی جهت کشت ریزدانه بی نیاز می سازد.

سيستم کارنده:

 • تعداد رديف هاي کشت بذر: 24
 • فاصله بين هر رديف: 12.5 سانتي متر
 • تعداد رديف هاي کشت کود: 10-12
 • فاصله بين کارنده هاي کود: 25-30 سانتي متر
 • فنر بندي هر کارنده به صورت جداگانه و لذا توانايي کار در زمين هاي نسبتاً ناهموار
 • تنظيم و تثبيت عمق به صورت دقيق
 • قابليت تنظيم فواصل کشت

 • قابليت کاربري با تراکتور هاي 75 اسب بخار