بیلر استوانه ای PRF

امروزه در اکثر کشورهاي صنعتي و پيشرفته بيلر هاي استوانه اي (دوار) به دليل افزايش قابل ملاحظه سرعت و راندمان و کاهش مصرف نخ جايگزين بيلر هاي مکعبي شده اند.