بیلر مکعبی PT165

بيلر مکعبي (Hey Baler PT-165)
ابعاد دستگاه

طول: 4.2 متر

عرض: 2.4 متر

ارتفاع: 1.6 متر

ابعاد بسته

طول: 0.9 – 1.3 متر

عرض: 0.36 متر

ارتفاع: 0.46 متر

وزن دستگاه: 1500 کيلوگرم
عرض پيکاب: 1.65 متر
کورس پيستون در دقيقه: 100
سرعت: 10 کيلومتر در ساعت
راندمان: 5-8 تن در ساعت
مناسب تراکتورهاي 4 سيلندر