نشاءکار نیمه اتوماتیک FXD

کاهش شديد منابع آبي در کنار خشکسالي هاي اخير، اهميت صرفه جويي در مصرف آب بخصوص در بخش کشاورزي را دوچندان مي سازد. رويکرد کشت نشايي علاوه بر کاهش چشمگير مصرف آب، هدر رفتن نيروي انساني و زمان را به حداقل رسانده و افزايش بهره وري اقتصادي براي کشاورز را به همراه دارد.
دستگاه نشاءکار FXD، نيمه اتوماتيک و در مدل هاي 2 الي 6 رديفه ارائه شده و هر رديف مجهز به سيستم نصب نوار آبياري قطره اي مي باشد.
فاصله بين هر بوته از 13 الي 40 سانتي متر قابل تنظيم است. نشاءکار FXD، بر اساس سفارش متقاضي از 2 تا 6 رديف قابل ارائه بوده و فاصله بين رديف ها از 25 الي 90 سانتي متر و بر اساس سفارش قابل تنظيم مي باشد.
از ويژگي هاي بسيار مهم نشاءکار FXD، قابليت کشت نشايي به روش ريشه لخت است.

مدل FXD1 FXD2 FXD3 FXD4 FXD5 FXD6
طول (cm) 200 200 200 200 200 200
عرض (cm) 150 200 300 350 400 450
ارتفاع (cm) 110 110 110 110 110 110
نيروي مورد نياز (hp) 30 40 40 70 70 90