يکي از مزاياي مهم کشت زير پوشش پلاستيک، جلوگيري از رشد علف هاي هرز مي باشد. حال اگر در اين روش جهت آبياري از سيستم قطره اي استفاده شود، رطوبت به ميزان کافي زير پلاستيک جمع شده و علاوه بر کاهش چشمگير مصرف آب، شاهد افزايش محصول خواهيم بود. از اين رو اين شرکت در سال 1389 و براي نخستين مرتبه در ايران اقدام به توليد دستگاه پلاستيک کش (Plastic Mulch Layer) نمود که با استقبال بسيار گسترده اي از طرف کشاورزان نيز روبه رو شد.